Laagste Prijsgarantie! Gratis Verzending In België Vanaf 149 euro 🔥

Privacybeleid

Privacybeleid

Download ons volledig privacybeleid HIER

1. Partijen en voorwerp

VermiServe BV (hierna “VermiServe BV” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”).
Lourdesstraat 27 – 8940 Geluwe
KBO/BTW: BE 0780.339.759
E-Mail: info@vermiserve.be
Telefoon: 0479 82 20 76

VermiServe BV stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.vermiserve.be, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door VermiServe BV.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert. In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt VermiServe BV alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. VermiServe BV verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”). VermiServe BV is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt VermiServe BV zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Selecteer de velden die je wilt tonen.
  • Foto
  • SKU
  • Beoordeling
  • Prijs
  • Voorraad
  • Beschrijving
  • Gewicht
  • Dimensies
  • Toegevoegde Info
  • Voeg toe aan winkelwagen
Kijk buiten de vergelijk bar
Vergelijk